Etablering af det første Danske hvede-raffinaderi

Dansk Biokemi ApS er et projektselskab, der vil etablere det første danske hvederaffinaderi på Grenaa havn, hvor hvedens stivelsesindhold, (sukkerstof), videreforarbejdes til bio-materialer, som fx bio-polyester.

Om projektet

Dansk Biokemi ApS er et projektselskab, der vil etablere det første danske hvederaffinaderi på Grenaa havn, hvor hvedens stivelsesindhold, (sukkerstof), videreforarbejdes til bio-materialer, som fx bio-polyester.

Selskabet har udført grundige undersøgelser af det globale marked for produktion og salg af biokemiske produkter produceret af sukkerforbindelser fra kulturplanter. Dansk Biokemi har sit fokus på dextrose, (sukkerstof), fra hvedestivelse.

Dansk Biokemi vil etablere et produktionsanlæg, der separerer hvedekorn i fraktionerne:

  • Ren stivelse
  • Gluten protein
  • Klid/fiber
  • Planteolier og plantefedt

Stivelsen omdannes efterfølgende til dextrose som råvare til produktion af Bio Methyl Ethylen Glykol, der kan bruges til produktion af bio-polyester, som tidligere anført kan bruges til tøj, fodtøj og outdoor udstyr, eller andre grupper af varer, som i dag produceres af oliebaseret polyester.

Gluten protein vil erstatte importeret gluten der bruges til supplement i bagemel, og til produktion af foderpiller til fiskeproduktion.

Produktionen af hvedeklid vil fragå den nuværende import af hvedeklid til både fødevare- og foderformål.

Planteolier og plantefedt vil Dansk Biokemi sælge som et flydende foderprodukt, det vil udfase en del sojaprotein i foderblandinger til både svin og malkekøer.

Ingeniører og teknologileverandører er klar til at bygge for Dansk Biokemi så snart alle tilladelser fra myndighederne er på plads.