Etablering af det første Danske hvede-raffinaderi

Dansk Biokemi ApS er et projektselskab, der vil etablere det første danske hvederaffinaderi på en industrigrund tæt på Nakskov havn, hvor en del af hvedens stivelsesindhold, (sukkerstof), videreforarbejdes til bio-materialer, ex Lactic Acid, og Poly Lactic Acid.

Om projektet

Dansk Biokemi ApS er et projektselskab, der vil etablere det første danske hvederaffinaderi på en industrigrund tæt på Nakskov havn, hvor en del af hvedens stivelsesindhold, (sukkerstof), videreforarbejdes til bio-materialer, ex Lactic Acid, og Poly Lactic Acid.

Selskabet har udført grundige undersøgelser af det globale marked for produktion og salg af biokemiske produkter produceret af sukkerforbindelser fra kulturplanter. Dansk Biokemi har sit fokus på dextrose, (sukkerstof), fra hvedestivelse.
Dansk Biokemi vil etablere et produktionsanlæg, der separerer hvedekorn i fraktionerne:

·      Ren A-stivelse, til dextrose og derfra til LA og PLA Biopolymer.
·      Gluten protein, til opgradering af brødmel, eller til fiskefoder
·      Klid/fiber, til foder og fødevare
·      B-stivelse som et foderprodukt til produktion af insektlarve protein.

A-stivelsen omdannes efterfølgende til dextrose som råvare til produktion af Bio Polymers, der kan bruges til produktion af bio-plastik produkter, der som tidligere anført kan bruges til tøj, fodtøj og outdoor beklædning og medicinsk engangs udstyr, eller andre grupper af varer, som i dag produceres af petrokemisk polyester.

Gluten protein vil erstatte importeret gluten der bruges til supplement i bagemel, og til produktion af foderpiller til fiskeproduktion.

Produktionen af hvedeklid vil fragå den nuværende import af hvedeklid til både fødevare- og foderformål.

B-stivelsen vil Dansk Biokemi sælge som et flydende foderprodukt, som vil udfase en del sojaprotein i foderblandinger til primært slagtesvin.
B-stivelsen ønskes også anvendt som foder til produktion af insektlave protein, hvorved der kan sælges et spændende proteinprodukt til både fjerkræ og fiske produktionen i Nordeuropa.  

nakskov havn